close

 • Бути вірним моїй Батьківщині – Польщі

   

 • НАЦІОНАЛЬНА ВІЗА "D" - ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 • Щоб отримати національну візу  „D", що дає право перебування на території РП більше ніж 90 днів, необхідно подати візову анкету не менше ніж за тиждень до запланованої подорожі.

   

  Всі візи типу "D" дають право пересуватися по території зони Шенген  протягом трьох місяців у кожному шестимісячному періоді – аналогічно з дозволами на перебування.

   

  Максимальний термін дії національної візи типу "D"  складає  один рік.

  Заявники, які подають документи на національну не здають відбитків пальців.

   


   

   

  Перелік основних документів необхідних для отримання національної візи

   

   

  • Візовий формуляр з приклеєною фотографією, заповнений латинськими літерами (польською, англійською, українською мовами - транслітерація). За неповнолітнього підписану анкету складає один з батьків або опікун. Це означає, що за неповнолітнього, котрий вписаний до паспорту одного з батьків або опікуна, подається окрема візова анкета і він отримує окрему візу до паспорту одного з батьків або опікуна.

   

  • Kольорове фото 3,5 x 4,5 cм, чітке, чисте та контрастне, видруковане на папері високої якості на білому фоні. Фото не старше 6 місяців та таке, що дає підстави зідентифікувати заявника, зроблене анфас (прямо), яке виразно представляє очі та обличчя з двох сторін від верхньої частини голови до верхньої частини плеч, в такий спосіб, щоб обличчя займало 70-80% фотографії. Фото повинно представляти особу без головного убору, яка дивиться прямо, із замкнутими вустами, обличчя не може бути закрите волоссям. У випадку осіб, які носять окуляри, фотографія повинна виконувати наступні вимоги: не затемнені лінзи, оправа не може закривати жодної частини ока, без будь-якіх світлових ефектів.

   

  • Закордонний паспорт та копія першої сторінки закордонного паспорту. Паспорт повинен містити підпис та бути дійсним щонайменше 3 місяці від дати закінчення дії візи. Термін дії закордонного паспорту не повинен перевищувати 10 років. Продовжені паспорти не прийматимуться. Закордонний паспорт повинен містити щонайменше 2 чисті сторінки (призначені для візи). Паспорти приймаються без додаткових обкладинок напр. шкіряних, пластикових. У випадку наявності інших закордонних паспортів слід додати їх до візової анкети (оригінал і ксерокопія).

   

   

   

   

  Документи, що підтверджують мету і умови запланованого перебування на території РП

   

   

  • Страховий полiс із покриттям мінімум € 30000, що діє у всіх країнах Європейського Союзу (оригінал і ксерокопія) а також чек, який підтверджує придбання страхового полісу. Страховий полюс слід заповнити машинописом.). Страховий поліс слід заповнити машинописом.
  • Відповідно до п.п. с п.3 ч. 1 ст. 77 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р., іноземець, що в’їжджає на територію Республіки Польща на підставі національної візи зобов’язаний пред’явити документ, що підтверджує факт обов’язкового медичного страхування в розумінні положень Закону про фінансування медичних послуг за рахунок державних коштів від 27 серпня 2004 року або ж страховий поліс з мінімальною страховою сумою  30 000 євро, дійсного не тільки на перший в’їзд, але і на весь період перебування іноземця на території Республіки Польща, та який покриває всі витрати, які можуть виникнути підчас перебування на цій території, та пов’язані з необхідністю повернення додому з медичних міркувань, необхідністю невідкладної медичної допомоги, раптовою госпіталізацією або смертю. Додатково звертаємо увагу, що згідно п. 4 ч. 1 ст. 65 Закону про іноземців від 12 грудня 2013 р. консул приймає рішення про відмову у видачі візи у випадку, якщо іноземець не має дійсного медичного страхування, про яке мова в ст. 25 згаданого законодавчого акту.

    

   У випадку осіб, що подають документи з метою отримання національної робочої візи застосовується ч. 2 ст. 77 згаданого законодавчого акту, в якому мова про те, що іноземець який в’їжджає на територію Республіки Польща та не має ще медичного страхування відповідно до положень Закону про фінансування медичних послуг за рахунок державних коштів від 27 серпня 2004 року має представити страховий медичний поліс з мінімальною страховою сумою 30 000 євро з терміном дії до дати одержання ним страхового медичного полісу, який покриває всі витрати, які можуть виникнути під час перебування на цій території, та пов’язані з необхідністю повернення додому з медичних міркувань, необхідністю невідкладної медичної допомоги, раптовою госпіталізацією або смертю.

  • Якщо заявник є неповнолітньою особою та подорожує сам або в супроводі одного з батьків вимагається долучення оригіналу і ксерокопії письмової заяви - згоди другого з батьків або опікуна (оригінал і ксерокопія). У випадку, коли отримання згоди є неможливим - необхідно подати документ, який пояснює причину відсутності згоди (напр. Довідка матері-одиночки або інший документ). Свідоцтво про народження (оригінал і ксерокопія). Ксерокопія внутрішніх паспортів батьків або опікуна, а також копії дійсних віз у випадку спільної подорожі.
  • страховий поліс необхідно надати з оригіналом та копією квитанції про оплату (із зазначенням наступної інформації: ПІБ заявника або номер страхового полісу); 

   

   

   

   

  Документи, що підтверджують мету поїздки

   

  1. Мета поїздки – виконання праці на час, що не перевищує 6 місяців протягом 12 місяців поспіль – дійсне до 31.10.2018 р.:

   

  Оригінал та копія заяви про намір доручення виконання праці, зареєстрованої в Бюро праці у Польщі відповідно до місця реєстрації працедавця. Заява повинна бути виставлена на офіційному бланку, доступному в Повітовому бюро праці у Польщі, і повинна містити таку інформацію: дата видачі, підпис і печатка відповідальної особи у Повітовому бюро праці; назва фірми-працедавця, підпис працедавця; повні дані запрошуваної до праці особи: прізвище, ім’я, рік народження, серія і номер дійсного закордонного паспорта; мета й тривалість візиту (дати, кількість днів перебування і в’їздів на територію Польщі).

  На підставі заяви про намір доручення виконання праці віза видається лише тій особі, чиї дані вказано у заяві.

  Після отримання національної візи і приїзду на проживання до Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати близьких родичів (чоловіка/дружину, дітей – в тому числі усиновлених, батьків – в тому числі опікунів, дідусів чи бабусь й онуків) у відвідини, подаючи заяву на візу Шенген. У разі отримання посвідки на проживання в Польщі можуть на цій підставі клопотати про отримання національної візи.

   

  1а) Мета поїздки – виконання праці на час, що не перевищує 6 місяців протягом 12 місяців поспіль:

  Оригінал та копія заяви-доручення виконання праці іноземцеві, зареєстрованої в Повітовому бюро праці у Польщі і внесеної до реєстру заяв-доручень виконання праці іноземцеві.

  Заява-дорученя повинна бути виставлена на офіційному бланку, доступному в Повітовому бюро праці у Польщі, і повинна містити таку інформацію: дата видачі, підпис і печатка відповідальної особи у Повітовому бюро праці; назва фірми-працедавця, підпис працедавця; повні дані запрошуваної до праці особи: прізвище, ім’я, рік народження, серія і номер дійсного закордонного паспорта; мета й тривалість візиту (дати, кількість днів перебування і в’їздів на територію Польщі).

  На підставі заяви-доручення віза видається лише тій особі, чиї дані вказані у заяві.

  Після отримання національної візи і приїзду на проживання до Польщі повнолітні громадяни України можуть самостійно запрошувати у відвідини близьких родичів (дружину/чоловіка, дітей – в тому числі усиновлених, батьків – в тому числі опікунів, дідусів чи бабусь й онуків). Вказані особи можуть клопотати про отримання візи Шенген. У разі отримання посвідки на проживання в Польщі можуть на цій підставі клопотати про отримання національної візи.

   

  1б) Мета поїздки – виконання праці на час, що не перевищує 9 місяців календарного року (сезонна робота).

  Оригінал і копія довідки про внесення зареєстрованої у Повітовому бюро праці в Польщі заяви до реєстру заяв про сезонну роботу. Довідка повинна бути видана на офіційному бланку і містити такі дані: орган, що видав довідку, номер довідки, дата видачі довідки, ім’я та прізвище, посада, підпис і печатка відповідальної особи у Повітовому бюро праці; гербова печатка; назва, адреса, номер телефону фірми, яка доручає іноземцеві виконання праці; інформація про іноземця (ім’я, прізвище, стать, дата народження, громадянство); інформація про сезонну роботу (місце її виконання, юридичні підстави, робочий час, пропонована заробітна плата перед відрахуваннями, обсяг основних обов’язків); дата внесення заяви до реєстру заяв про сезонну роботу, період виконання праці.

  На підставі довідки віза видається лише тій особі, чиї дані вказані у довідці.

  Після отримання національної візи і приїзду на проживання до Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати у відвідини близьких родичів (другого з подружжя, дітей – в тому числі усиновлених, батьків – в тому числі опікунів, дідусів чи бабусь й онуків). Вказані особи можуть клопотати про отримання візи Шенген. У разі отримання посвідки на проживання в Польщі можуть на цій підставі клопотати про отримання національної візи.

   

  2) Мета поїздки – виконання праці на час, що не перевищує 12 місяців протягом 1 року.

  Отримати візу цього типу можна представивши дозвіл на працю, виданий на підставі п. 43а, ч. 1, ст. 2. Закону про промоцію зайнятості та установи ринку праці від 20 квітня 2004 р., за винятком випадків, коли такий дозвіл не є обов’язковим.

  Оригінал і копію дозволу на працю на території РП виданого Воєводою (у воєводському управлінні) відповідно до місця реєстрації фірми, яка доручає виконання праці.

  Дозвіл видається відповідним Воєводою і повинен містити таку інформацію: дата видачі; номер дозволу; назва й адреса працедавця; дані працівника – ім’я та прізвище, дата та місце народження, громадянство; посада; юридична форма працевлаштування; розмір заробітної плати; термін дії дозволу на працю; печатка управління, печатка і підпис особи, уповноваженої до видачі дозволу, підтвердження отримання дозволу.

  На підставі дозволу на працю віза видається лише тій особі, чиї дані вказані у дозволі.

  Після отримання національної візи і приїзду на проживання до Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати у відвідини близьких родичів (другого з подружжя, дітей – в тому числі усиновлених, батьків – в тому числі опікунів, дідусів чи бабусь й онуків). Вказані особи можуть клопотати про отримання візи Шенген. У разі отримання посвідки на проживання в Польщі можуть на цій підставі клопотати про отримання національної візи.

   

   

  1. З метою виконання праці на підставі дозволу:

  Оригінал і копія дозвілу на працю на території Республіки Польща, виданий Воєводським управлінням. Запрошення повинно містити наступну інформацію:

  • Дату видачі, підпис і печатка відповідальної особи в Повітовому бюро праці;
  • Назва запрошуючої фірми, підпис і печатка роботодавця;
  • Прізвище, ім’я, рік народження, серія і номер дійсного закордонного паспорта заявника;
  • Мета та тривалість візиту (дати, кількість днів перебування);
  • Хто покриває витрати на транспорт і проживання.

  На підставі цього запрошення візу може просити лише та особа, чиї дані у ньому вказані. Член подружжя та діти заявника можуть просити візу Шенген як супроводжуючі особи.

  У випадках відвідування близькими родичами (члени подружжя, діти, батьки, онуки, дідусі чи бабусі) громадян України, які перебувають в Польщі на підставі національної візи, яку видано з метою виконання праці, такі заявники можуть піклуватися виключно про отримання візи Шенген (час перебування 90 днів протягом 180), а до візової анкети належить долучити окрім стандартного пакету документів, який вимагається для отримання візи Шенген лист від роботодавця, який підтверджує факт надання робочого місця іноземцю в Польщі.  

  Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі на цій підставі можуть звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

   

   

  1. З метою виконання праці випускниками середніх шкіл, магістратури та докторантури  польських ВНЗ, наукових інститутів ПАН або інших науково - дослідних інститутів:
  • оригінал та копія запрошення: паспортні дані запрошеної особи, форма та період прийняття на роботу, заробітна плата;
  • свідоцтво / диплом про закінчення польської школи, ВНЗ

  Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

   

   

  1. З метою виконання праці науковцями
  • оригінал та копія запрошення, підписаний ректором ВНЗ, секретарем недержавного ВНЗ, науковим секретарем ПАН, які підтверджують бажання взяти на роботу іноземця 

  Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

   

   

  1. З метою виконування обов’язків члена правління або для власників / співвласників фірми, зареєстрованої у Реєстрі Підприємців :
  • Копія витягу з Національного Судового Реєстру (KRS)
  • Витяг з рахунку в польському банку за останні 6 місяців

  Заявники, що подають документи на підставі Витягу, можуть просити про візу строком максимально на 180 днів протягом 1 року. У випадку наявності Витягу та Дозволу на роботу (Zezwolenie) заявник може просити про отримання візи строком на 365 днів.

  Другий з подружжя та діти заявників, які подають документи / мають візу на підставі витягу, можуть просити про видачу лише візи Шенген на підставі Витягу.

   

   

   

  1. З метою навчання та отримання освіти I ступеню, II ступеню вищої освіти або повної магістерської освіти, або III ступеню
  • Довідка з навчального закладу / курсів в Польщі, яка підтверджує зарахування іноземця на навчання або студентський квиток.

  Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

   

   

  1. З метою навчання або участі в тренінгах в іншій формі, ніж зазначено в ст. 60 з. 1 п. 9 і 10 закону
  • Довідка з польської школи про прийом або продовження навчання у школі або участь в інших формах навчання (наприклад, мовні курси) або студентський / учнівський квиток. Заявник, який звертається за національною візою - у випадку навчання не в початковій школі, старшій школі, ліцеї, гімназії -  повинен додатково надати план занять курсу, в якому є інформація щодо кількості занять курсу (по тижнях і місяцях), а також щодо повної кількості годин курсу. 

  Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою відвідин.

   

   

   

  1. З метою участі в стажуванні, яке є частиною навчальної програми
  • Оригінал або факс (з інформацією про сторону, яка надсилає) угоди про стажування: дані організації, яка запрошує (назва, реєстраційний номер: REGON/ NIP/ KRS); дані особи, яку запрошують (ПІП, дата народження, номер паспорта, громадянство);  інформація про обов’язки, які буде виконувати заявник підчас стажування.
  • Інформація про навчання у навчальному закладі і програма навчання, яка підтверджує необхідність перебування на стажуванні.

   

   

   

  1. З метою використання прав, що надає Карта Поляка
  • Оригінал та копія Карти Поляка

   

  У випадку подачі документів з метою отримання візи на підставі Карти Поляка можна звертатися виключно за національною візою.

  Власники Карти Поляка, їх дружини/ чоловіки,  а також неповнолітгі діти можуть подавати документи з метою отримання візи без попередньої реєстрації у консульстві, а також за посередництвом Пунктів Прийому Візових Анкет.

   

  10.  З метою приїзду до Республіки Польща як близький родич особи, що перебуває у Польщі на підставі посвідки на постійне проживання, отриманої на підставі Карти Поляка.

  • оригінал та копія рішення про видачу посвідки на постійне проживання,
  • документи, які засвідчують спорідненість.

  Близькими родичами вважаються чоловік/дружина і діти. 


   

   

  Особи, які не є громадянами України, додатково повинні  представити:

   

  • українську візу (яка уповноважує до повернення на територію України) або дозвіл на постійне  місце проживання, прописку дійсну після планованого повернення на Україну;
  • документи, що засвідчують наявність фінансових засобів, якими володіє заявник з метою покриття коштів подорожі, напр.: витяг (довідка) з банківського рахунку за останні 3-6 місяців, підписані дорожні чеки, кредитні картки (банківська довідка про наявність коштів на картці), довідка з місця праці з зазначенням посади і розміру заробітної плати за останні 6 місяців - запрошення (оригінал та копія), видане у відповідності до Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року (видається у Воєвудському управлінні);
  • оригінал довідки з місця праці;
   • для працівників: довідка з місця праці на фірмовому бланку з контактними даними організації, з зазначенням посади, стажу праці та розміру заробітньої плати за місяць, доходи за півроку;
   • для підприємців: оригінал і копія реєстрації підприємства місцевими органами влади;
   • для студентів: довідка з навчального закладу;

   


  Термін розгляду візових документів

  Рішення про видачу візи приймається протягом 6 робочих днів від моменту здійснення оплати. У випадку детальнішої перевірки документів розгляд справи може бути продовжений до 30 днів. У термінових ситуаціях рішення може бути прииняте протягом 3 робочих днів або і раніше перед запланованою поїздкою (за умови реєстрації та заповнення анкети за допомогою інтернет системи http://www.e-konsulat.gov.pl/


  Інформуємо, що згідно з розпорядженням ЄС № 265/2010 Європарламенту і Ради, котре вносить зміни у Виконавчу Конвенцію Шенген та Розпорядження № 562/2006 стосовно руху осіб, котрі мають довгострокові візи:

   ● Всі візи типу D, дають право пересуватися по зоні Шенген протягом трьох місяців у кожному шестимісячному періоді - аналогічні гостьовим.

  ● Держави-члени можуть видавати візи типу D  максимально з однорічним терміном дії.


   

  Вищевказаний перелік документів не є остаточним. Консул може вимагати від кожного заявника представлення додаткових документів, з метою підтвердження інформації вказаної у візовому формулярі.

   

  Консульство не приймає документів надісланих факсом, поштою або електронною поштою.

   

  Наявність візи не гарантує в'їзду на територію РП. Кожного разу рішення про дозвіл на в'їзд приймає Прикордонна Служба.

   


   

  ОСНОВНІ ЮРИДИЧНІ ДОКУМЕНТИ

   

  Взірець Національної візи:

   

  Print Print Share: