close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZEDŁUŻANIE WAŻNOŚCI, DUPLIKATY, ZMIANA DANYCH

 • 16 stycznia 2018

  Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.

  Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o Karcie Polaka, wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty jej ważności. Posiadacze Kart Polaka (włącznie z osobami, których KP traci ważność w 2018 r.) mogą zgłaszać się do Wydziału Karty Polaka z wnioskami o przedłużenie ważności KP, bez uprzedniej rejestracji, wyłącznie we wtorki oraz w czwartki, w godz. od 9.00 do 14.00.

   

  Potrzebne dokumenty: wniosek, ważna Karta Polaka, paszporty (najlepiej oba – zagraniczny i wewnętrzny). Jeśli wnioskodawca dysponuje nowym (plastikowym) paszportem, konieczne jest urzędowe potwierdzenie miejsca zamieszkania. Kopie ww. dokumentów.

  wzór wniosku

   

  Osoby, które nie zdążyły przedłużyć ważności w ww. terminie, mogą złożyć wniosek o nową Kartę Polaka. Muszą jednak okazać oryginały dokumentów świadczących o polskiej narodowości ich przodków.

   

  Przedłużanie ważności Karty Polaka po uzyskaniu pełnoletności

   

  Jeżeli najpóźniej dziewięć miesięcy po uzyskaniu pełnoletności posiadacz Karty Polaka złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność dokumentu jest przedłużana na okres 10 lat.

  Jeżeli osoba, która otrzymała KP jako małoletnia, nie dotrzymała ww. terminu przedłużenia ważności swojej Karty, gdy zgłosi się do konsula, zgodnie z przepisami ustawy, może jedynie złożyć nowy wniosek, poddając się na nowo pełnej procedurze ubiegania się o Kartę Polaka.

   

  Duplikat Karty Polaka

   

  W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Polaka wydawany jest - na wniosek posiadacza - duplikat Karty Polaka. Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał Kartę Polaka.

   

  Wydanie nowej Karty Polaka po zmianie danych

   

  Jeżeli w okresie ważności Karty Polaka nastąpiła zmiana danych widniejących na Karcie Polaka, na wniosek posiadacza lub przedstawiciela ustawowego, konsul wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem zmienionych danych. Na potwierdzenie zmiany danych należy przedłożyć odpowiednie dokumenty stanu cywilnego.

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: