close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 • Lwowski Okręg Konsularny obejmuje obwód Lwowski, Iwano- Frankowski i Zakarpacki

   

  Kierownik Placówki - Konsul Generalny RP we Lwowie Rafał Wolski

   

  Adres prawny:

   

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie

  ul. I. Franki 110

  79011 m. Lwów

  tel.:   (+38 032) 295 79 90

  fax:   (+38 032) 295 79 80

  e-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

  www.lwow.msz.gov.pl

   

  Rzeczywisty adres:

  ul. I. Franki 108

  79011 m. Lwów

  Pokaż Poland MFA na większej mapie

   

  Godziny pracy urzędu:
  08.30 – 16.30 (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt)


  Całodobowy telefon alarmowy dla obywateli RP przebywających w Lwowskim Okręgu Konsularnym

   - w razie nagłych wypadków losowych (aresztowanie, wypadki drogowe, kradzież dokumentów itp.)

   

  +38 095 2600 200 (z zagranicy, z zagranicznego telefonu na Ukrainie),

  095 2600 200  (z ukraińskiego numeru telefonu)

   

   

  U W A G A !

  Pod numerem telefonu alarmowego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu itp.


   

  Sprawy wizowe i związane z Małym ruchem granicznym

  Wydział Ruchu Osobowego

  Kierownik Wydziału: konsul Krzysztof Tuleja

  tel.: (+380 32) 295 79 40,

          (+380 32) 295 79 90

  fax: (+380 32) 295 79 44

  e-mail: wiza.lwow@msz.gov.pl

  Dział wizowy pracuje od poniedziałku do piątku:

  - przyjmowanie wniosków – od  9.00 do 13.00 godz.

  - wydawanie paszportów    od 13.30 do 16.00 godz.

   


  Sprawy prawne

  Wydział Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej

  Kierownik Wydziału: konsul Włodzimierz Sulgostowski

  tel.: (+380 32) 295 79 75/76

  fax: (+380 32) 295 79 80

  e-mail:  lwow.kg.wsppk@msz.gov.pl

   

  Dni przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10.00 - 14.00

   

  W celu ułatwienia kontaktu prosimy o uprzednie umawianie się na wizytę drogą mailową lub telefoniczną


  Sprawy w zakresie obsługi i wsparcia polskich przedsiębiorców

   

  prosimy kierować bezpośrednio do Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie

   

  https://ukraine.trade.gov.pl/pl/zbh/kontakt/273197,kontakt.html

   

   


  Wydział Współpracy z Polakami na Ukrainie

  Kierownik Wydziału: konsul Rafał Kocot

  tel.: (+380 32) 295 79 56

  fax: (+380 32) 295 79 80

  e-mail: wwpu.lwow@msz.gov.pl

   

  W celu ułatwienia kontaktu prosimy o uprzednie umawianie się na wizytę drogą mailową lub telefoniczną

   


   

  Wydział Karty Polaka

  Kierownik Wydziału: konsul Irena Nagórska

  tel.: (+380 32) 295 79 88

  fax: (+380 32) 295 79 89

  e-mail: kartapolaka.lwow@msz.gov.pl

  Wydział  pracuje od poniedziałku do piątku:

  - przyjmowanie wniosków – od  9.00 do 14.00 godz. (przedłużenie ważności KP, bez rejestracji, we wtorki i czwartki, od 9.00 do 14.00 godz.)

  - wydawanie Kart Polaka    od 09.00 do 14.00 godz.

   


  Wydział Administracyjno-Finansowy

  Kierownik Wydziału: wicekonsul Sławomir Dąbkowski

  tel.: (+380 32) 295 79 90

  fax: (+380 32) 295 79 80

  e-mail: lwow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   


  SKARGI I WNIOSKI:

   

  Przedstawiciel Konsula Generalnego RP, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy (robocze), w godzinach 10.00 - 12.00, w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie, przy ul. Iwana Franki 108. Możliwe jest telefoniczne umówienie terminu spotkania, tel. (038 032) 295 79 90.

   


  UWAGA

   

  Konsulat Generalny RP we Lwowie nie udziela odpowiedzi na korespondencję (w tym otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.


  Korespondencja kierowana na adres Konsulatu powinna zawierać:
   

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi;
  • adres tej osoby;
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

  Konsulat nie udziela odpowiedzi na zapytania, na które odpowiedź można znaleźć na stronie internetowej placówki.

   


  ODWIEDZINY KONSULATU

   

  Osoby wchodzące na teren Konsulatu powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości, w przypadku obywateli RP: dowód osobisty obywatela RP lub paszport obywatela RP. W przypadku obywateli Ukrainy i innych państw: paszport wewnętrzny (dowód osobisty),  paszport zagraniczny, Karta Pobytu na terenie RP, Karta Polaka, a także zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach Małego Ruchu Granicznego.

   

  Na teren Konsulatu zabronione jest wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych. Prosimy o zapoznanie się z kategoriami takich przedmiotów: