close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LINKI

 • POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ

   

  Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA” - www.wspolnota-polska.org.pl,

  Fundacja „SEMPER POLONIA” - www.semperpolonia.pl,

  Fundacja „POMOC POLAKOM NA WSCHODZIE” - www.pol.org.pl,

  Kancelaria Senatu RP - www.senat.gov.pl,

  Federacja Organizacji Kresowych, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, tel. (+48 22) 827 04 40,

  Fundacja Archiwum Wschodniego - Ośrodek Karta, www.karta.icm.edu.pl,

  Fundacja Polonia - www.polonia.info.pl,

  Fundacja Pomocy Bibliotekom Polskim, ul. Hoża 29/31, 00-524 Warszawa tel. (+48 22) 628 36 80

  Instytut Kresowy, www.kresowy.pl,

  Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, swpwzb@supermedia.pl,

  Związek Sybiraków, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa, tel. (+48 22) 827 93 71.


  Nauka, oświata:


  Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl,

  Strona dla placówek prowadzących nauczanie w języku polskim za granicą – www.polska-szkoła.pl,

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl,

  Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (CODN) - www.codn.edu.pl,

  Fundacja Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza - www.fundgon.begin2.com.pl,

  Fundacja "Oświata Polska za Granicą", Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, tel. (+48 22) 636 90 52,

  Ambasada RP w Kijowie - www.kijow.msz.gov.pl

  Stypendium GAUDE POLONIA - http://www.nck.pl/wspolmlod_gp.php,

  Uniwersytet Warszawski - www.uw.edu.pl,

  Uniwersytet Jagielloński - www.uj.edu.pl,

  Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - www.umcs.lublin.pl,

  Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II - www.kul.lublin.pl/,

  Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu - www.umk.pl,

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza - www.amu.edu.pl,

  Uniwersytet Wrocławski - www.uni.wroc.pl,

  Akademia Morska w Szczecinie - www.wsm.szczecin.pl,

  Uniwersytet w Białymstoku - www.uwb.edu.pl,

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - www.uwm.edu.pl,

  Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego - http://www.studium.uw.edu.pl,


  Kultura:

   

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - www.mkidn.gov.pl,

  Instytut Polski w Kijowie - www.polinst.kiev.ua,

  Instytut Adama Mickiewicza - www.iam.pl/pl/site/,

  Informator Kulturalny - www.culture.pl,

  Biblioteka Narodowa - www.bn.org.pl,

  Muzeum Narodowe w Warszawie - www.mnw.art.pl,

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich - www.oss.wroc.pl,

  Kolegium Europy Wschodniej - www.kew.org.pl,

  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej - www.muzeum.przemysl.pl,

  Centrum Kulturalne w Przemyślu - www.ck.przemysl.pl,

  Muzeum Historii Polski – www.muzhp.pl,

  Muzeum Powstania Warszawskiego – www.1944.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: